Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Lisek Joanna, „Jestem sobie piękną dziewczyną, czerwone nici przędę” – genderowe odczytanie obrazu kobiecości w żydowskich pieśniach ludowych [„I’m a Beautiful Maiden, I Spin Red Threads”: A Gender Reading of the Representation of Femininity in Yiddish Folk Songs], "Studia Judaica", t. 16, nr 1(31), s. 91–115.
Słowa kluczowe: gender; pieśni ludowe; kobieta
Lisek Joanna, „Dziadowie moi!” – o postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla [„Dziadowie Moi!” – about Biblical Characters in the Poetry of Maurycy Szymel], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 191–209.
Słowa kluczowe: Biblia; poezja; Maurycy Szymel
Lisek J., O tożsamości grupy artystycznej Jung Wilne, [w:] Wilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego, red. Feliksiak, E., red. Leś, M., t. 2, Białystok, 2002, s. 105–18
Lisek Joanna, Fascynacja czy strach? Wizja rewolucji we wczesnej twórczości Chaima Gradego [Fascination or Fear? The Vision of the Revolution in the Early Output of Chaim Grade], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 79–93.
Słowa kluczowe: Chaim Grade
Lisek J., Litewska Jerozolima (Wilno jako centrum kultury żydowskiej), [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka, red. Kamińska-Szmaj, I., Wrocław, 2004, s. 229–45
Słowa kluczowe: Litwa; Wilno; kultura
Lisek J., Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław, 2005 ("Bibliotheca Judaica", t. 1), 238 ss.
Słowa kluczowe: Jung Wilne; literatura; sztuka
Lisek J., Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works, [w:] Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., red. Lempertienė, L., Vilnius, 2006, s. 165–74
Słowa kluczowe: jidysz; tożsamość; Chaim Grade
Lisek J., Chaim Grade, [w:] Encyclopedia Judaica, red. Berenbaum, M., red. Skolnik, F., t. 8, Detroit, 2006, s. 24–5
Słowa kluczowe: Chaim Grade
Lisek J., Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego, [w:] Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005, red. Kuligowska-Korzeniewska, A., Warszawa, 2006, s. 15–27
Słowa kluczowe: jidysz; dramat; teatr; język
Lisek Joanna, Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 69–81.
Słowa kluczowe: Warszawa; Wilno; jidysz
Lisek J., Jung Wilne – żydowskie Żagary?, [w:] Wilno literackie na styku kultur, red. Bujnicki, T., red. Zajas, K., Kraków, 2007, s. 221–34
Słowa kluczowe: Jung Wilne; literatura
Lisek Joanna, Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz, "Pamiętnik Literacki", 2008, nr 4, s. 61–77.
Słowa kluczowe: feminizm; prasa; jidysz; kobieta
Lisek J., Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 170–96
Słowa kluczowe: gender; kultura; jidysz
Lisek Joanna, Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa), "Literatura Ludowa", 2008, nr 3, s. 53–62.
Lisek Joanna, Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet, "Kwartalnik Historii Żydów", 2009, nr 3, s. 290–299.
Słowa kluczowe: Pua Rakowska; kobiety
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print