Wodziński M., Będzin, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 135
Słowa kluczowe: Będzin
Rozmus D., Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich w Będzinie, [w:] 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie, red. Hońdo, L., Kraków, 2010, s. 97–112
Słowa kluczowe: polichromia; cmentarz; epitafia; Będzin
Wodziński Marcin, A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics, "East European Jewish Affairs", t. 39 (2009), nr 2, s. 153–166.
Słowa kluczowe: Będzin; chasydyzm