Gąsiorowski S., Spira Natan Nata ben Salomon (1585-1633), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, nr 1(168), Kraków, 2002, s. 115–6
Gąsiorowski S., Spira Natan ben Samson (zm. 1577), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, nr 1(168), Kraków, 2002, 115 ss.
Gąsiorowski S., Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków, 2001 ("Prace Komisji Historii i Kultury Żydów", t. 4), 293 ss.
Adnotacje: format 8°, il., mapa, summary
Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Wodziński, M., red. Michałowska-Mycielska, A., Wrocław, 2007, 157 ss.
Słowa kluczowe: I Rzeczypospolita
Gąsiorowski Stefan, Familiarization with the Polish Diaspora. Selected Legends of the Mediaeval Jews, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 8 (2010), s. 49–59.