Wróbel M.S., Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów, [w:] Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Słotwińska, H., red. Pintal, L., et al., Lublin, 2012, s. 703–12
Wróbel M.S., Polemika Jezusa z Żydami w Ewangelii Janowej, [w:] Studia Diecezji Radomskiej, red. Badeński, K., red. Kucharski, J., et al., t. 7, Radom, 2005, s. 221–8
Słowa kluczowe: św. Jan; Ewangelia; Jezus Chrystus
Wróbel M.S., Jakub, syn Józefa, brat Jezusa, [w:] Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Kapera, Z., Kraków, 2003, s. 135–40
Kłańska M., Die literarische Suche nach den Spuren Jesu in der „Christustrilogie“ von Patrick Roth, [w:] Auf der Suche nach der Humanitas, red. Białek, E., red. Rzeszotnik, J., et al., Wrocław, 2009, s. 43–58
Wróbel, Mirosław S., Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin, 2013, 272 ss.