Wodziński Marcin, O „czternastowiecznych” macewach z Cieszyna, "Annales Silesiae", t. 22 (1992), s. 105–114.
Słowa kluczowe: macewy; Cieszyn; XIV w.