Żak A., Dwoistość bycia – dwoistość wiary, [w:] Buber M., Dwa typy wiary, tł. Zychowicz, J., Kraków, 1995, s. 7–15
Ochmann J., Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. Baniak, J., Poznań, 2002, s. 201–20
Ochmann J., Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991), [w:] Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu, red. Baniak, J., t. 1, Poznań, 2002, s. 137–43
Sitarz M., Juden und Christen bei Scholem Asch, [w:] Wissenschaft und Kunst für Europa, red. Jaskuła, M., red. Helios-Rybicka, E., Kraków, 2005, 220 ss.
Szczerbiński W., Poland and Christianity in Heschel’s Life and Thought, [w:] Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, red. Krajewski, S., red. Lipszyc, A., Wiesbaden, 2009, s. 11–21