Pilarczyk Krzysztof, Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w Krakowie w latach 1540-1541 [New Testament in Jewish Language Printed in Cracow in 1540-1541], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 121–141.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 1–23.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World. The Outline with the Reference Books on the Subject [Drukarnie hebrajskie w Polsce na tle ich światowej historii], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 2(14), s. 201–221.
Słowa kluczowe: drukarnie; hebrajski; Polska