Wodziński M., Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Woronczak, J., t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław, 1995 ("Bibliotheca Judaica"), s. 87–100
Słowa kluczowe: Śląsk; inskrypcje hebrajskie
Quercioli Mincer L., Letteratura yiddish ed ebraico-polacca, [w:] Storia della letteratura polacca, red. Marinelli, L., Torino, 2004, s. 493–526
Słowa kluczowe: jidysz; hebrajski; literatura; polski
Quercioli Mincer L., Le frontiere della lingua. Memorie ebraiche fra Polonia e Israele, [w:] Oltre la persecuzione. Donne, ebraismo, memoria, red. Roberta, A., Roma, 2004, s. 119–32
Tresmontant C., Esej o myśli hebrajskiej, red., tł. Tarnowska, M., Kraków, 1996
Słowa kluczowe: myśl, hebrajski
Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w, Wrocław, 1996, 563 ss.