Wróbel M.S., Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna, [w:] Nowy Testament a religie, red. Lred.oń, Ireneusz S., Lublin, 2011, s. 149–64
Żak Adam, Marcin Buber o możliwości objawienia, "Analecta Cracoviensia", t. 23 (1991), s. 119–126.
Słowa kluczowe: filozofia; objawienie; Marcin Buber
Szczerbiński Waldemar, Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 1 (2010), s. 273–284.