Tomal Maciej, Z dziejów antyrabinicznej polemiki karaimskiej w X wieku [From the History of Anti-Rabbinic Polemic in the 10th Century], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 161–168.
Słowa kluczowe: rabini; polemika; Karaimi; X w.