Quercioli Mincer L., I simboli ebraici: il Magen David, [w:] I simboli ebraici, red. Garribba, P., Roma, 2000, s. 47–58
Słowa kluczowe: Gwiazda Dawida; symbolika
Jagodzińska A., Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Ługowska, J., t. 2, Wrocław, 2005, s. 71–7
Słowa kluczowe: sztuka; symbolika; tradycja; Bóg; anioł; smok
Jagodzińska A., Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art, [w:] The Proceedings of the Tenth „Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies, t. 2, Moscow, 2003, s. 161–8
Słowa kluczowe: cmentarz; sztuka; symbolika
Szkołut Paweł, The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 1–11.