| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2002, 431 ss.
Adnotacje: Rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2004, 431 ss.
Adnotacje: rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania