| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Friedrich Agnieszka, Talmud i „talmudyzm” w ujęciu „Roli” [The Talmud and 'Talmudism' in the Polish Periodical “Rola”], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 145–169.
Gąsiorowski Stefan, Relationships between Owners of Żółkiew and Jews in the 17th Century [Relacje między właścicielami Żółkwi a Żydami w XVII w.], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 203–222.
Gąsiorowski Stefan, Die Geschichte der Juden in Kamionka Strumiłowa von 15. bis zum 18. Jh. [Historia Żydów w Kamionce Strumiłowej w XV-XVIII w.], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 31–39.
Gasztold Brygida, Śmiech przez łzy. Mędrcy z Chełma i Holokaust w opowiadaniu Nathana Englandera The Tumblers [Laughter Through Tears: The Wise Men of Chelm and the Holocaust in Nathan Englander's Story „The Tumblers”], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 171–186.
Goldin Semion, Ot Nowoaleksandrii do Bielostoka: deportacji ewrejskogo nasielenia polskich ziemiel russkoj armiej w 1914-1915 gg. [From Novo-Aleksandria to Bialystok: The Deportations of the Jewish Population in the Polish Lands by the Russian Army, 1914–1915], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 5–33.
Gołdyn Piotr, Jewish Associations for Protection of Women in Poland in Years 1918-1939 [Żydowskie towarzystwa ochrony kobiet w Polsce w latach 1918-1939], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 311–322.
Grata Paweł, Parlamentarzyści żydowscy a monopole skarbowe w Drugiej Rzeczypospolitej [Jewish MPs and Fiscal Monopolies in the Second Republic of Poland], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 45–65.
Grata Paweł, Stosunek parlamentarzystów żydowskich do polityki podatkowej II Rzeczypospolitej [The Attitude of Jewish Parliamentarians towards Tax Policy of the Second Polish Republic], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 105–140.
Grinberg Daniel, Fenomen historiografii żydowskiej w II Rzeczypospolitej [Phenomenon of Jewish Historiography in the Second Polish Republic], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 18–32.
Grinberg Daniel, Problem żydowski w Europie XIX wieku [The Jewish Problem in Europe in 19th Century], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 169–177.
Grinberg Daniel, Nineteenth Century Sound Recordings of Historical Importance [Dziewiętnastowieczne nagrania dźwiękowe o znaczeniu historycznym], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 99–107.
Grosfeld Jan, Dabru Emet – ważne wydarzenie w dialogu chrześcijańsko judaistycznym (komentarz) [Dabru Emet – an Important Event in the Christian-Judaistic Dialog (Commentary)], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 111–114.
Grossmark Tziona, „Because Kilns Are Not Permitted in Jerusalem”: An Urban Legislation Dealing with Distancing of Smoke-Emitting Implements from the City in Ancient Palestine, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 141–162.
Heschel Abraham Joshua, Samorozumienie judaizmu [Self-Understanding of Judaism], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 267–284.
Ignatowski Grzegorz, Paweł VI i Jan Paweł I wobec bliskowschodniego procesu pokojowego (1974-1978) [Paul VI and John Paul I during the Peace Process in the Middle East (1974-1978)], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 275–286.