| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Silesia, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1747–51
Wodziński M., Tombstones, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1887–91
Wodziński M., Tugendhold Jakob, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1920–1
Wodziński M., Wrocław, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 2038–9
Wodziński M., Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław, 2008 ("[Złota Seria]"), 283 ss.
Wodziński M., Włocławek, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 2028–9
Wodziński M., “Civil Christians”: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830, [w:] Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe, red. Nathans, B., red. Safran, G., Philadelphia, 2008, s. 46–76
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: XVIII w.; XIX w.; asymilacja
Wodziński Marcin, A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics, "East European Jewish Affairs", t. 39 (2009), nr 2, s. 153–166.
Wodziński Marcin, Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland, "Polin", t. 22 (2009), s. 273–290.
Wodziński Marcin, Cawato szel Berek Sonenberg: Hakariera hamaftija szel nadvan al korcho, "Gal-Ed", t. 22 (2009), s. 167–182.
Wodziński M., Chasidai ir mitnagedai, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 121–3
Wodziński M., Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815-1860, [w:] Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes, red. Assaf, D., red. Rapoport-Albert, A., t. 2, Jerusalem, 2009, s. 163–97
Wodziński M., Socialnis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 131–3
Wodziński M., Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny, Wrocław, 2010, 262 ss.
Wodziński Marcin, Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, "Pamiętnik Literacki", t. 101 (2010), nr 4, s. 5–21.