| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Doktór Jan, Conversions within Sabbatianism, "Kwartalnik Historii Żydów", 2004, nr 1, s. 40–46.