| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Bielsko, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 183
Wodziński M., Chełm, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 309–10
Wodziński M., Eisenbaum Antoni, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 463
Wodziński Marcin, Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy, "Theologica Wratislaviensia", t. 3 (2008), s. 47–53.
Wodziński M., Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 243–62
Wodziński M., Katowice, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 869
Wodziński M., Klaczko Julian, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 903
Wodziński M., Leżajsk, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1029–30
Wodziński M., Maimon Salomon, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1116–7
Wodziński M., Markuze Moyshe, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1134
Wodziński M., Nussbaum Hilary, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1276
Wodziński M., Silesia, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1747–51
Wodziński M., Tombstones, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1887–91
Wodziński M., Tugendhold Jakob, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1920–1
Wodziński M., Wrocław, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 2038–9