| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Pilarczyk Krzysztof, Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Hebrew Incunabula from the Saraval’s Collection in the University Library in Wroclaw], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 291–314.
Pilarczyk Krzysztof, Judaika – stare druki ze zbioru berlińskiego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie [Judaica – Old Prints From the Berlin Collection in the Jagiellonian Library in Kraków], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 151–163.
Quercioli Mincer L., 101 storie ebraiche che non ti hanno mai raccontato, Roma, 2011, 221 ss.
Quercioli Mincer L., La littérature juive d’Europe Centrale après la Seconde Guerre mondiale, [w:] Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire, red. Masłowski, M., red. Francfort, D., et al., Brno, 2011, s. 485–514
Quercioli Mincer L., Storia di Urke Nachalnik, dalla yeshivà al carcere, [w:] Identità di confine, red. Kajon, I., Roma, 2011, s. 261–72
Quercioli Mincer L., Mincer O., et al., Varsavia ebraica: esperimenti per il futuro. Organizzata in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, 4 settembre 2011, Modena, 2011, 71 ss.
Ronen S., Od zmagań z bestią nazistowską w piwnicy do zmagań z tą bestią w nas samych, [w:] Porzucić etyczną arogancję: ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, red. Polack, Beata A., red. Polak, T., Poznań, 2011, s. 81–112
Ronen S., Ozjasz Thon – rabin, syjonista i polski patriota, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Molisak, A., red. Kołodziejska, Z., Warszawa, 2011, s. 82–91
Ronen Shoshana, Warszawa. Miejsce, gdzie można wyczarować żydowskie duchy, "Borussia", t. 49 (2011), s. 56–64.
Ruta M., Literatura miejscem negocjowania tożsamości? Obraz relacji polsko-żydowskich w pisarstwie Kalmana Segala na tle literatury jidysz, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Molisak, A., red. Kołodziejska, Z., Warszawa, 2011, s. 112–27
Ruta Magdalena, „Tlomacke 13“ in Erinnerungen von Schriftstellern und Journalisten jiddischer Sprache, "Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen", 2011, s. 11–32.
Sikora Tomasz, Wstręt i śmierć socjogenna w Biblii Hebrajskiej. Prolegomena [Disgust and Sudden Unexpected Death Syndrome in Hebrew Bible. Prolegomena], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 229–252.
Sitarz Magdalena, Literatur als Medium des Gedächtnisses: „Pojln“ von Jehiel Isaiah Trunk, "Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen", 2011, s. 99–124.
Sitarz M., Zapomniane powieści Szolema Asza, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 11–28
Sroka Łukasz T, “Achduth” – B’nei B’rith lodge of Stanyslaviv in the light of documents found in the local archive, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 9 (2011), s. 159–168.