Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Sitarz Magdalena, יידישע און פוילישע שפריכֿווערטער [Jidisze un pojlisze szprichwerter], "Oksforder Yiddish", t. 2 (1991), s. 117–128.
Słowa kluczowe: jidysz; polski; słownik
Sitarz M., Some Problems of Yiddish-Polish Pareomiology, [w:] The Jews in Poland, red. Paluch, Andrzej K., t. 1, Cracow, 1992, s. 435–9
Słowa kluczowe: jidysz
Sitarz M., Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych, Kraków, 1992, 74 ss.
Słowa kluczowe: jidysz; podręcznik
Sitarz M., In Pole' is nit viel zu hole', [w:] Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie, red. Pirożyński, J., Kraków, 1994, s. 243–52
Słowa kluczowe: Polska
Sitarz M., Jidysz dla początkujących, Kraków, 1995, 161 ss.
Słowa kluczowe: jidysz; podręcznik
Sitarz M., Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background, Kraków, 2000, 161 ss.
Słowa kluczowe: przysłowia; jidysz
Sitarz M., Nazwy osobowe Żydów. Próba objaśnienia, [w:] Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. Cieślikowa, A., t. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, Kraków, 2002, s. 1–18
Słowa kluczowe: onomastyka
Sitarz M., Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch, 2003, 16 ss.
Adnotacje: dostęp: 2014/05/05
Sitarz M., Żydzi i chrześcijanie w „Farn mabl” Szolema Asza, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 391–407
Sitarz M., Das Leben des jüdischen Städtchens in ausgewählten Novellen von Scholem Asch, [w:] Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag, red. Dębski, A., red. Lipiński, K., Kraków, 2004, s. 251–7
Sitarz M., Juden und Christen bei Scholem Asch, [w:] Wissenschaft und Kunst für Europa, red. Jaskuła, M., red. Helios-Rybicka, E., Kraków, 2005, 220 ss.
Sitarz Magdalena, Warum die Jiddistik ein wichtiger Bestandteil der polnischen Germanistik sein sollte, "Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen", t. 13 (2005), s. 49–73.
Słowa kluczowe: jidysz; germanistyka
Sitarz Magdalena, Sabbatai Zwi aus literarischer Sicht: משיח־געוויטער (Meshiekh geviter = Messias Gewitter, 1961) von Jekhiel Jeshaye Trunk, "Jüdische Kulturbühne", t. 8 (2006), nr 1, s. 18–19.
Sitarz Magdalena, Im Kreis der Schüler von Perets: die frühen Novellen von Avrom Reyzen, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 5 (2007), s. 77–85.
Słowa kluczowe: Awram Rejzen; nowele
Sitarz M., Sholem Asch, [w:] Dictionary of Literary Biography. Writers in Yiddish, red. Sherman, J., Farmington Hills, 2007, s. 8–18
Słowa kluczowe: Szalom Asz; Szolem Asz
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print