| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, Isaac Singer, Nobel 1978, "Życie Literackie", 1979, nr 9, s. 12.
Adamczyk-Garbowska Monika, Polska i Polacy w powieściach I.B. Singera, "Akcent", 1980, nr 1, s. 125–129.
Adamczyk-Garbowska Monika, O dybuku z Goraja i jego twórcy, "Kresy", 1991, nr 9/10, s. 23–28.
Adamczyk-Garbowska Monika, Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, "Polin", t. 5 (1991), s. 288–302.
Adamczyk-Garbowska Monika, Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I. B. Singera, "Więź", 1991, nr 1, s. 95–107.
Adamczyk-Garbowska Monika, I. B. Singer – portret artysty w kraju młodości, "ExLibris", 1993, nr 31, s. 12–13.
Adamczyk-Garbowska Monika, Kapusta z kremem, czyli o polskich przekładach I. B. Singera, "ExLibris", 1993, nr 32, s. 7–8.
Adamczyk-Garbowska M., Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, [w:] From Shtetl to Socialism. Studies from Polin, red. Polonsky, A., Washington, 1993, s. 502–16
Adamczyk-Garbowska M., Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót, Lublin, 1994, 197 ss.
Adamczyk-Garbowska Monika, I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee, "Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History", 1997, nr 3, s. 265–276.
Adamczyk-Garbowska M., Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. Blaim, A., red. Maciejewski, Z., Lublin, 1998, s. 394–403
Adamczyk-Garbowska M., The Role of Polish Language and Literature in Bashevis’s Fiction, [w:] The Hidden Isaac Bashevis Singer, red. Wolitz, Seth L., Texas, 2001, s. 134–47
Adamczyk-Garbowska M., Isaac Bashevis Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee, [w:] Isaac Bashevis Singer: His Work and His World, red. Denman, H., Boston, 2002, s. 17–29
Adamczyk-Garbowska Monika, The Beginning as an End: Early Polish History in Isaac Bashevis Singer’s Der kenig fun di felder (King of the Fields), "Slavic Almanach: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies", t. 8 (2002), s. 180–198.
Adamczyk-Garbowska Monika, Biłgoraj, czyli raj…, "Akcent", 2003, nr 3, s. 9–15.