| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Zamoisky Andrey, Transformation of Shtetlekh of Soviet Belarus (1918-1939) in Belarusian Historiography [Problem transformacji miasteczek w okresie 1918-1939 w historiografii białoruskiej], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 245–253.
Zieliński Kondrad, Aktywność polityczna Żydów na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918 [Political Activity of Jews in the Lublin Area 1914-1918], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 221–242.
Zieliński Konrad, Reperkusje traktatu brzeskiego z 1918 roku dla stosunków polsko-żydowskich [The Repercussions of the 1918 Brześć Tractate on the Polish-Jewish Relations], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 95–115.
Zieliński Konrad, Polski i żydowski ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej [Polish and Jewish Proletarian Movement in the Polish Kingdom during the First World War], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 49–78.