| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
"Czasy Nowożytne", t. 25 (2012), 282, ss.
Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w, Wrocław, 1996, 563 ss.