| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sitarz M., Some Problems of Yiddish-Polish Pareomiology, [w:] The Jews in Poland, red. Paluch, Andrzej K., t. 1, Cracow, 1992, s. 435–9
Sitarz M., Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych, Kraków, 1992, 74 ss.
Sitarz M., Jidysz dla początkujących, Kraków, 1995, 161 ss.
Sitarz M., Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background, Kraków, 2000, 161 ss.
Sitarz M., Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch, 2003, 16 ss.
Sitarz Magdalena, Warum die Jiddistik ein wichtiger Bestandteil der polnischen Germanistik sein sollte, "Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen", t. 13 (2005), s. 49–73.
Sitarz Magdalena, Sabbatai Zwi aus literarischer Sicht: משיח־געוויטער (Meshiekh geviter = Messias Gewitter, 1961) von Jekhiel Jeshaye Trunk, "Jüdische Kulturbühne", t. 8 (2006), nr 1, s. 18–19.
Sitarz M., Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 67–84
Sitarz M., Melekh Ravitsh (1893-1976), der Expressionismus in der jiddischen Literatur und der transkulturelle Gedanke, [w:] Transkulturelle Perspektiven – die deutschsprachige Literatur der Moderne in ihren Wechselwirkungen, red. Jaśtal, K., red. Palej, A., Kraków, 2010, s. 137–46
Steckiewicz Martyna, Echa żydowskiej ulicy. O obecności języka jidysz w kryminale retro [Echoes of the Jewish Street: On the Presence of the Yiddish Language in Contemporary Polish “Retro” Crime Fiction], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 109–124.
Szczerbiński W., Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Radecki, W., Gniezno, 2010, s. 633–40
Tuszewicki Marek, Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach [The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Preserved in Yiddish Memoirs], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 39–55.
Wodziński M., Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 243–62