| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Pietkiewicz Rajmund, Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Modern Christian Hebrew Studies], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 253–278.
Pietkiewicz Rajmund, Początki polskiej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Polish Christian Hebraism], "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 7–26.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej [Hebrew Literary Texts in the Synagogical Liturgy], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 50–65.
Pilarczyk Krzysztof, Reprodukcja Talmudu do połowy XVI wieku. Zarys dziejów [Reproduction of the Talmud until the Half of the 16th Century], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 145–175.
Pilarczyk Krzysztof, Zur Zensurfrage des Talmud in Polen im 16. und 17. Jahrhundert [Z dziejów Talmudu w Polsce w XVI i XVII wieku], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 185–195.
Pilarczyk Krzysztof, Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1986-2000). Od historii i kultury Żydów w Polsce do judaistyki [Jewish Studies at the Jagiellonian University in Kraków (1986-2006)], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 211–227.
Pilarczyk Krzysztof, Kult Dionizosa zagrożeniem dla judaizmu w Palestynie pod rządami Seleukidów [The Cult of Dionysos as a Threat to Judaism in Palestine under the Rule of Seleucids], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 45–53.
Pilarczyk Krzysztof, Jevrejskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v period rannej nowoj istorii [Żydowska diaspora w państwach chrześcijańskich i islamskich w czasach wczesnośredniowiecznych], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 13–29.
Pilarczyk Krzysztof, Leksykon dziejów i kultury Żydów w Polsce [Lexicon of Jewish History and Culture in Poland], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 153–159.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World. The Outline with the Reference Books on the Subject [Drukarnie hebrajskie w Polsce na tle ich światowej historii], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 2(14), s. 201–221.
Pilarczyk Krzysztof, Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce [Shoah – The Turning Point in the Teaching of The Church about Jews and Judaism, as well as in Its Working], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 145–168.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 1–23.
Pilarczyk Krzysztof, Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha – Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 31–42.
Pilarczyk Krzysztof, Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w Krakowie w latach 1540-1541 [New Testament in Jewish Language Printed in Cracow in 1540-1541], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 121–141.
Pilarczyk Krzysztof, Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Hebrew Incunabula from the Saraval’s Collection in the University Library in Wroclaw], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 291–314.