| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kucia Marek, KL Auschwitz w świadomości społecznej współczesnych Polaków / Auschwitz in the social consciousness of contemporary Poles, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 15 (2001), s. 31–44.