| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, 480 ss.
Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Polonsky, A., Lincoln-London, 2001, 349 ss.
Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, 468 ss.
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1997-1998, red. Gąsiorowski, S., oprac. Frazik, K., Kraków, 2001 ("Studia Judaica Cracoviensia. Series Bibliographica", t. 2), 165 ss.
Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Spyra, J., red. Wodziński, M., Český Těšín, 2001, 215 ss.
Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900, red. Kircherem, H., red. Kleinschmidt, E., et al., Vien-Köln-Weimar, 2002, 336 ss.
הימען צור ליבע צום היימלאַנד [Himen cur libe cum hejmland], tł. Sitarz, M., [w:] Ignacego Krasickiego Hymn do miłości ojczyzny, red. Walecki, W., Kraków, 2002, 11 ss.
Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, Adamczyk-Garbowska, M., Kubiszyn, M., et al., Lublin, 2003, 152 ss.
Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Zieliński, K., Lublin, 2003, 224 ss.
Biłgoraj, czyli raj... Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Wróblewski, B., Lublin, 2005, 284 ss.
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., t. 5: Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2005, 432 ss.
Per amore della lingua. Incontri con scrittori ebrei, red. Quercioli Mincer, L., Roma, 2005, 175 ss.
Café Savoy: teatro yiddish in Europa, red. Quercioli Mincer, L., red. Bertolone, P., Roma, 2006 ("Biblioteca teatrale", t. 144), XVIII, ss.
Kazimierz vel Kuzmir – miasteczko różnych snów, oprac. Adamczyk-Garbowska, M., Lublin, 2006, 394 ss.
Omosessualità e Europa. Atti del Convegno internazionale, red. Quercioli Mincer, L., red. Amenta, A., Roma, 2006, 246 ss.