Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Adamczyk-Garbowska M., „Pan/Pani żyje? Zamość po Zagładzie w wybranych wspomnieniach, relacjach i reportażach z języku jidysz, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura, red. Litwin, W., red. Szabłowska-Zaremba, M., et al., Lublin, 2012, s. 317–49
Adamczyk-Garbowska M., Polish Literature on the Holocaust, [w:] Holocaust Literature. A Critical Introduction, red. Rosen, A., Cambridge, 2013, s. 15–163
Słowa kluczowe: literatura; Polska; Holokaust
Adamczyk-Garbowska M., Budurowycz B., Galicja w twórczości Brunona Schulza, [w:] Bruno Schulz. In Memoriam, red. Kitowska-Łysiak, M., Lublin, 1992, s. 9–18
Słowa kluczowe: Galicja; Brunon Schulz
Adamczyk-Garbowska M., Duda H., Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 237–53
Słowa kluczowe: Holokaust; Szoa; Zagłada
Adamczyk-Garbowska Monika, Duda Henryk, Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 25 (2007), s. 65–74.
Słowa kluczowe: Holokaust; Szoa; Zagłada
Adamczyk-Garbowska M., Garbowski C., An Outline of Polish History, New York, 2003, 64 ss.
Słowa kluczowe: Polska; historia
Adamczyk-Garbowska M., Kuryluk E., Gąsienicowy powóz, czyli przejażdżka Brunona Schulza w przyszłość przeszłości, [w:] Bruno Schulz. In Memoriam, red. Kitowska-Łysiak, M., Lublin, 1992, s. 219–36
Słowa kluczowe: Brunon Schulz
Adamczyk-Garbowska M., Lustigman A., Szolem Asz u krajan w Izraelu, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 153–8
Słowa kluczowe: Szolem Asz; Szalom Asz; Izrael
Adamczyk-Garbowska M., Polonsky A., Caught in Half-Sentence: Polish-Jewish Writing before World War I and in Inter-war Poland, [w:] Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce, red. Żyndul, J., Warszawa, 2001, s. 129–51
Słowa kluczowe: XX w.; literatura; Polska; międzywojnie
Adamczyk-Garbowska M., Polonsky A., Polish-Jewish Literature: An Outline, [w:] History of the Literary Cultures of East-Central Europe, red. Cornis-Pope, M., red. Neubauer, J., Amsterdam, 2004, s. 435–41
Słowa kluczowe: literatura; Polska
Adamczyk-Garbowska Monika, Ruta Magdalena, Wprowadzenie, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 3–5.
Alabrudzińska Elżbieta, Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939 [Christian Missions among Jews in Poland in 1918-1939], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 117–129.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Aleksiun Natalia, Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX wieku [Polish-Jewish Relations as Reflected in the Writings of Jewish Historians in Poland in the 1930s], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 47–67.
Asz S., Miasteczko, tł., oprac. Adamczyk-Garbowska, M., Janowiec nad Wisłą, 2003, 240 ss.
Słowa kluczowe: literatura
Asz S., Dramaty. Wybór, Kuligowska-Korzeniewska, A., Adamczyk-Garbowska, M., Kutno, 2013, 273 ss.
Słowa kluczowe: Szalom Asz; Szolem Asz; dramaty
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print