| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Makowski K.A., Louis Lewin – historyk poznańskich Żydów, [w:] Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, red. Trzeciakowski, L., red. Matusik, P., Poznań, 2002, s. 313–23
Marcinkowski Roman, Jews in Eastern Galicia in the Light of The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov [Żydzi we wschodniej Galicji w świetle Pamiętników Dowa Bera z Bolechowa], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 41–58.
Marcinkowski Roman, Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu [A Woman and a Man in the Light of the Talmud], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 1–30.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Melchior Małgorzata, Moral Attitudes and Conflicts of the Holocaust Survivors Who Passed as Non-Jews [Postawy i dylematy moralne Żydów ocalałych z Zagłady legitymujących się nieżydowskimi dokumentami], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 139–152.
Ochmann J., Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991), [w:] Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu, red. Baniak, J., t. 1, Poznań, 2002, s. 137–43
Ochmann J., Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. Baniak, J., Poznań, 2002, s. 201–20
Ochmann Jerzy, Koncepcja Żyda jako „istoty etycznej”, "Res Humana", 2002, nr 4, s. 16–19.
Oszytko Janusz, Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914 [The Jews from Great Poland in the Opole District in 1816-1914], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 83–94.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Słowa kluczowe: Wielkopolska; Opole; rejencja; XIX w.; XX w.
Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-żydowskiej, maj 1948 – styczeń 1949, Kraków, 2002, 290 ss.
Piela Marek, Nowy przekład Księgi Rodzaju [New Translation of Genesis], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 173–183.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Słowa kluczowe: przekłady; Księga Rodzaju; Biblia
Pilarczyk Krzysztof, Jevrejskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v period rannej nowoj istorii [Żydowska diaspora w państwach chrześcijańskich i islamskich w czasach wczesnośredniowiecznych], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 13–29.
Pilarczyk Krzysztof, Leksykon dziejów i kultury Żydów w Polsce [Lexicon of Jewish History and Culture in Poland], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 153–159.
Prokop-Janiec Eugenia, Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century [Żyć w językach. Wielojęzyczność Żydów...], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 109–117.
Quercioli Mincer L., Il Demone dentro la D, [w:] Parole e silenzi. Scritti per Giacoma Limentani, red. Di Cori, P., red. Pontecorvo, C., Roma, 2002, s. 69–72
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2002, 431 ss.
Adnotacje: Rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania