| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Alabrudzińska Elżbieta, Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939 [Christian Missions among Jews in Poland in 1918-1939], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 117–129.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003