| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Moshe R., Jak pisać historię żydowską?, red., tł. Jagodzińska, A., Wrocław, 2011, 240 ss.