| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Jasnos Renata, Mrozek Andrzej, Diversi ambienti dell’uso di scrittura indicati nella Bibbia ebraica [Użycie pisma w różnych środowiskach według Biblii Hebrajskiej], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 169–183.
Mrozek Andrzej, Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 193–204.
Mrozek Andrzej, Pilarczyk Krzysztof, Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sixty Years of the Qumran Science in Poland], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 185–199.