| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Etyka żydowska, Między etyką religijną a etyką narodową, [w:] Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach, red. Pawlica, J., red. Szymańska, B., Kraków, 1993, s. 163–75
Ochmann J., Problem of Suffering in Jewish Theology, Philosophy and Mysticism, [w:] Suffering As Human Experience. Proceedings from VI Jagiellonian Symposium on Etics, Cracow, 6-8 June, red. Pawlica, J., Kraków, 1994, s. 93–104
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków, 1995, 512 ss.
Ochmann J., Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego, [w:] Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem, red. Pawlica, J., Kraków, 1995, s. 137–47
Ochmann Jerzy, Myśl apokaliptyczna w judaizmie, "Przegląd Religioznawczy", 1996, nr 2, s. 5–30.
Ochmann J., Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku, [w:] Etyka i życie publiczne, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 88–94
Ochmann J., Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie, [w:] Etyka a prawo i praworządność, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 125–37
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej, t. 6, Kraków, 1997, 562 ss.
Ochmann Jerzy, Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela, "Nomos", 24/25, 1998, s. 97–111.
Adnotacje: rok publikacji 1998-1999
Słowa kluczowe: syjonizm; Izrael
Ochmann J., Antynomizm w etyce żydowskiej, [w:] Spór o etykę, red. Pawlica, J., Kraków, 1999, s. 25–35
Ochmann J., Korzenie bogotwórstwa czyli żydowskie korzenie rosyjskiego „bogostroitielstwa”, [w:] Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich, red. Starachowski, Z., Tyczyn, 1999, s. 84–99
Ochmann Jerzy, Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do uniwersalizmu na łamach „Dialogue and Humanism”, "Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie", t. 20 (1999), s. 83–87.
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej, t. 3: Filozofia Oświecenia żydowskiego, Kraków, 2000, 616 ss.
Ochmann J., Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 413–32
Ochmann Jerzy, Żydzi – naród etycznie wybrany, "Forum Myśli Wolnej", 2001, nr 2/3, s. 25–28.