| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Piela Marek, Gramatyka tekstu a przekład biblijny – reguły niepowtarzania składników [Text Grammar and Biblical Translation – the Rule on Non-Repeating of Elements], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 1–25.
Piela Marek, Nowy przekład Księgi Rodzaju [New Translation of Genesis], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 173–183.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Słowa kluczowe: przekłady; Księga Rodzaju; Biblia
Piela Marek, Dwujęzyczne wydanie Pięcioksięgu [A Bilingual Edition of Pentateuch], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 171–181.
Piela Marek, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 213–239.
Piela Marek, O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 191–214.
Piela Marek, Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 235–250.
Piela Marek, Biblical Idioms That Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew [Biblijne frazeologizmy, które nabrały nowego znaczeniu we współczesnym hebrajskim], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 289–300.
Piela Marek, Ze studiów nad gramatyką współczesnego hebrajskiego [Studies in Modern Hebrew Grammar], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 301–329.
Piela Marek, O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim [On the Meaning of Some Adverbial Verbs in Modern Hebrew], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 125–141.