| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sikora Tomasz, Midrash and Semiotics – some Considerations on the Case of R. Natan Nata Spira of Cracow [Midrasz i semiotyka – kilka uwag dotyczących rab. Natana Naty Spiry z Krakowa], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 197–202.
Sikora Tomasz, Symbolika barw w mistyce żydowskiej. Prolegomena [The Symbolism of Colours in Jewish Mystique], "Studia Judaica", t. 6 (2003), nr 2(12), s. 47–77.
Sikora Tomasz, Cara’at – problem interpretacji. Księga kapłańska 13-14 [Tsara‘At – The Problem of Interpretation Book of Leviticus 13-14], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 23–56.
Sikora Tomasz, Wstręt i śmierć socjogenna w Biblii Hebrajskiej. Prolegomena [Disgust and Sudden Unexpected Death Syndrome in Hebrew Bible. Prolegomena], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 229–252.