| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szczerbiński Waldemar, Podstawy filozoficzne dialogu, "Studia Gnesnensia", t. 21 (2007), s. 87–101.
Szczerbiński W., Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego, Poznań, 2007, 242 ss.
Szczerbiński W., Rozumienie transcendencji w myśli żydowskiej, [w:] Filozofia chrześcijańska wobec transcendencji, red. Jędraszewski, M., t. 4, Poznań, 2007, s. 109–23
Szczerbiński W., Poland and Christianity in Heschel’s Life and Thought, [w:] Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, red. Krajewski, S., red. Lipszyc, A., Wiesbaden, 2009, s. 11–21
Szczerbiński Waldemar, Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu tożsamości własnej, "Teologia Praktyczna", t. 10 (2009), s. 171–190.
Szczerbiński W., Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Radecki, W., Gniezno, 2010, s. 633–40
Szczerbiński W., Rozumienie ciała w teologii i filozofii judaizmu, [w:] Caristas in veritate, red. Antoniewicz, M., Poznań, 2010, s. 83–96
Szczerbiński W., Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego, [w:] Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom: Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Podeszwa, P., Gniezno, 2010, s. 509–24
Szczerbiński Waldemar, Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 1 (2010), s. 273–284.
Szczerbiński Waldemar, Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego, "Teologia i Człowiek", t. 18 (2011), s. 99–128.
Szczerbiński W., Obcy wśród Żydów. Od partykularyzmu do uniwersalizmu, [w:] Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, red. Strzałkowska, B., t. 3, Warszawa, 2011, s. 1391–407
Szczerbiński Waldemar, Postulat odnowy edukacji Mordecaia M. Kaplana [Mordecai M. Kaplan’s Postulate of Education’s Revival], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 279–290.
Szczerbiński Waldemar, Antisemitism in Poland from a non-Jewish perspective, "Studia Gnesnensia", t. 26 (2012), s. 149–159.
Szczerbiński Waldemar, Od alienacji do akceptacji. Antysemityzm-antyjudaizm-antyżydowskość-antysyjonizm, "Studia Europea Gnesnensia", t. 6 (2012), s. 95–108.
Szczerbiński Waldemar, Racjonalność w ujęciu Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 3 (2012), s. 147–165.