Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Wodziński Marcin, Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 55 (2000), nr 3, s. 407–425.
Słowa kluczowe: Górny Śląsk; XX w.; ideologia; język
Wodziński M., Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2000, s. 8–17
Słowa kluczowe: Morawy; nagrobki; średniowiecze
Wodziński Marcin, Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, "East European Jewish Affairs", t. 31 (2001), nr 1, s. 26–40.
Słowa kluczowe: antysemityzm
Wodziński Marcin, Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defence of Hasidism, "Gal-Ed", t. 18 (2001), s. 13–41.
Wodziński Marcin, Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, "Literatura Ludowa", 2001, nr 2, s. 17–33.
Wodziński Marcin, Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews, "Polin", t. 14 (2001), s. 339–351.
Słowa kluczowe: Śląsk; historiografia
Wodziński M., Vídenští vyhnanci ve Slezsku, [w:] Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž, 2001, s. 33–9
Słowa kluczowe: Śląsk; Wiedeń; migracje
Wodziński M., “Walking in the Steel Boots of Faith...”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939, [w:] Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, s. 99–124
Wodziński Marcin, „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 56 (2001), nr 2, s. 161–180.
Słowa kluczowe: antysemityzm; Śląsk; województwo
Wodziński Marcin, Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), "Jewish History", t. 16 (2002), nr 2, s. 131–160.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: język; Śląsk; XX w.; gmina; międzywojnie
Wodziński Marcin, Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, "Jewish Social Studies", t. 10 (2003), nr 3, s. 87–122.
Adnotacje: rok publikacji 2003/2004
Wodziński M., Kultura Żydów polskich, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5: Pod zaborami 1795-1914, Wrocław, 2003, s. 174–5
Słowa kluczowe: kultura; Polska
Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa, 2003, 323 ss.
Wodziński M., Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818), Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 65–77
Wodziński Marcin, Some Remarks on Leszek Hońdo’s Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków, "Polin", t. 16 (2003), s. 467–482.
Słowa kluczowe: Leszek Hońdo; Kraków; cmentarz
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print