| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Makowski K.A., Wątek żydowski w badaniach nad Mickiewiczem, [w:] Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998, red. Trojanowicz, Z., red. Przychodniak, Z., Poznań, 1998, s. 419–50
Quercioli Mincer Laura, La controversia sulle origini ebraiche di Mickiewicz, "Rassegna Mensile di Israel", t. 65 (1999), s. 29–52.
Quercioli Mincer L., La controversia sulle origini ebraiche di Mickiewicz, [w:] Per Mickiewicz. Atti del Convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz, red. Ceccherelli, A., red. Marinelli, L., et al., Roma, 2001, s. 216–28
Quercioli Mincer Laura, The Controversy over Mickiewicz’s Jewish Origins, "Polin", t. 19 (2007), s. 447–458.