| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Piela Marek, Nowy przekład Księgi Rodzaju [New Translation of Genesis], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 173–183.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Słowa kluczowe: przekłady; Księga Rodzaju; Biblia
Piela Marek, Dwujęzyczne wydanie Pięcioksięgu [A Bilingual Edition of Pentateuch], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 171–181.
Piela Marek, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 213–239.
Piela Marek, O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 191–214.
Piela Marek, Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 235–250.
Piela Marek, Biblical Idioms That Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew [Biblijne frazeologizmy, które nabrały nowego znaczeniu we współczesnym hebrajskim], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 289–300.
Ronen Shoshana, Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej, "Przegląd Filozoficzny", t. 19 (2010), nr 1, s. 117–137.
Sikora Tomasz, Cara’at – problem interpretacji. Księga kapłańska 13-14 [Tsara‘At – The Problem of Interpretation Book of Leviticus 13-14], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 23–56.
Sikora Tomasz, Wstręt i śmierć socjogenna w Biblii Hebrajskiej. Prolegomena [Disgust and Sudden Unexpected Death Syndrome in Hebrew Bible. Prolegomena], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 229–252.
Warzecha Julian, Przekład Starego Testamentu w Biblii Warszawsko-Praskiej. Uwagi i refleksje [Translation of the Old Testament in the Warsaw-Prague Bible], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 273–282.
Wróbel, Mirosław S., Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris, 2005, 309 ss.
Wróbel M.S., Archeological and Textual Evidence in the Process of Israelite Settlement in Canaan, [w:] Czyn człowieka odda mu zapłatę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Homerskiego, red. Pindur, G., red. Pindur, P., Tarnów, 1999, s. 98–111
Wróbel Mirosław S, Kim jest antropoktonos w J 8,44?, "Roczniki Teologiczne", t. 4 (2002), s. 77–92.
Wróbel M.S., Jakub, syn Józefa, brat Jezusa, [w:] Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Kapera, Z., Kraków, 2003, s. 135–40
Wróbel Mirosław S, Żydzi w Ewangelii Janowej, "Collectanea Theologica", t. 73 (2003), nr 1, s. 19–36.