| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Rozmus D., Hońdo L., et al., Cmentarz żydowski w Jaworznie, Jaworzno-Kraków, 2012, 276 ss.