| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sefer Jecira czyli Księga Stworzenia, tł., oprac. Doktór, J., tł., oprac. Kos, B., et al., Warszawa, 1995, 207 ss.