| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szczerbiński W., Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Podeszwa, P., Gniezno, 2007, s. 493–505
Szczerbiński Waldemar, Podstawy filozoficzne dialogu, "Studia Gnesnensia", t. 21 (2007), s. 87–101.
Szczerbiński W., Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego, [w:] Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom: Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Podeszwa, P., Gniezno, 2010, s. 509–24
Szczerbiński W., The Jewish Image of Poland. Paradise or Hell?, [w:] The Holocaust Ethos in the 21st Century. Dilemmas and Challenges, red. Davidovitch, N., red. Soen, D., Budapest, 2012, s. 215–31
Wróbel Mirosław S, Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, "Estetyka i Krytyka", 2012, nr 3, s. 15–50.
Żak A., Erneuerung des Denkens durch Dialog. Anregungen Eugen Rosenstock-Huessys im Briefwechsel mit Franz Rosenzweig, [w:] Dialogdenken-Gesellschaftsethik. Wider die Allgegenwärtige Gewalt gesellschaftlicher Vereinnahmung, red. Bäumer, A., red. Benred.kt, M., Wien, 1991, s. 111–21