| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann Jerzy, Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana, "Przegląd Religioznawczy", 2011, nr 3, s. 15–32.
Ronen Shoshana, Three Types of Jewish Existence in Nietzsche’s Philosophy, "Dialogue and Universalism", t. 9 (1999), nr 3/4, s. 107–121.
Ronen S., Yoel Hoffmann – fragmentaryczność istnienia, [w:] Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejska, red. Czechowska, J., red. Kramek-Klicka, A., Szczecin, 2010, s. 20–6
Świeżyński Adam, Majmonidesowe rozumienie zdarzeń cudownych a współczesna filozofia cudu [Maimonides’ Understanding of Miracles and the Modern Philosophy of Miracle], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 101–120.
Szczerbiński Waldemar, Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 136–147.
Szczerbiński Waldemar, W kręgu filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 443–453.
Szczerbiński W., Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka, Lublin, 2000, 269 ss.
Szczerbiński Waldemar, Abraham Joshua Heschel’s Philosophy of Man, "Forum Philosophicum", t. 6 (2001), s. 59–68.
Szczerbiński W., Prolegomena do filozofii żydowskiej, [w:] Ad veritatem noscendam. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Antoniemu Siemianowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Hanelt, T., red. Szczerbiński, W., Gniezno, 2001, s. 317–34
Szczerbiński W., Być to jeszcze za mało. Abrahama Joshuy Heschela wizja człowieka, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. Baniak, J., Poznań, 2002, s. 155–80
Szczerbiński Waldemar, Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich, "Acta Mediaevalia", t. 15 (2002), s. 91–106.
Szczerbiński W., Abraham Joshua Heschel – odnowiona teologia proroctwa, [w:] Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, red. Klauza, K., red. Napiórkowski, Stanisław C., et al., Lublin, 2003, s. 291–318
Szczerbiński Waldemar, Egzystencjalizm i esencjalizm żydowski, "Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica", t. 5 (2004), s. 149–162.
Szczerbiński Waldemar, Podstawy filozoficzne dialogu, "Studia Gnesnensia", t. 21 (2007), s. 87–101.
Szczerbiński W., Rozumienie transcendencji w myśli żydowskiej, [w:] Filozofia chrześcijańska wobec transcendencji, red. Jędraszewski, M., t. 4, Poznań, 2007, s. 109–23