| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szczerbiński W., Poland and Christianity in Heschel’s Life and Thought, [w:] Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, red. Krajewski, S., red. Lipszyc, A., Wiesbaden, 2009, s. 11–21
Szczerbiński W., Rozumienie ciała w teologii i filozofii judaizmu, [w:] Caristas in veritate, red. Antoniewicz, M., Poznań, 2010, s. 83–96
Szczerbiński Waldemar, Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 1 (2010), s. 273–284.
Szczerbiński Waldemar, Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego, "Teologia i Człowiek", t. 18 (2011), s. 99–128.
Szczerbiński W., Obcy wśród Żydów. Od partykularyzmu do uniwersalizmu, [w:] Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, red. Strzałkowska, B., t. 3, Warszawa, 2011, s. 1391–407
Szczerbiński Waldemar, Racjonalność w ujęciu Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 3 (2012), s. 147–165.
Woleński Jan, Izaak Israeli i Tomasz z Akwinu o prawdzie [Isaac Israeli and Thomas Aquinas on Truth], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 5–13.
Żak A., Vom reinen Denken zur Sprachvernunft. Über die Grundmotive der Offenbarungsphilosophie Franz Rosenzweigs, Stuttgart, 1987 ("Münchener philosophische Studien", t. 1), 224 ss.
Żak A., Myślenie mowy jako nowy racjonalizm w ujęciu Franza Rosenzweiga, [w:] Rozum i Słowo. Eseje dialogiczne, Kraków, 1988, s. 69–84
Żak Adam, Marcin Buber o możliwości objawienia, "Analecta Cracoviensia", t. 23 (1991), s. 119–126.
Żak A., Punkt wyjścia filozofii Franza Rosenzweiga, [w:] Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, red. Brzeziński, Z., Kraków, 1991, s. 460–74