| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ronen S., Samouczek języka hebrajskiego, Tel-Awiw – Warszawa, 2000, 314 ss.
Ronen S., Samouczek języka hebrajskiego, Tel-Awiw – Warszawa, 2012, 314 ss.
Ruta M., Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu, Kraków, 2003, 225 ss.
Ruta M., Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 85–103
Ruta Magdalena, „Tlomacke 13“ in Erinnerungen von Schriftstellern und Journalisten jiddischer Sprache, "Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen", 2011, s. 11–32.
Steckiewicz Martyna, Echa żydowskiej ulicy. O obecności języka jidysz w kryminale retro [Echoes of the Jewish Street: On the Presence of the Yiddish Language in Contemporary Polish “Retro” Crime Fiction], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 109–124.
Wodziński Marcin, Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 55 (2000), nr 3, s. 407–425.
Wodziński Marcin, Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), "Jewish History", t. 16 (2002), nr 2, s. 131–160.
Wodziński Marcin, Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860’s, "East European Jewish Affairs", t. 34 (2004), s. 21–40.