| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Quercioli Mincer L., Yiddish, [w:] Nuova Enciclopedia Treccani, Roma, 1998, s. 1034
Quercioli Mincer L., Yiddish, una lingua degli ebrei, [w:] Minoranze religiose e cultura europea, red. Castelnuovo, A., Milano, 1999, s. 127–35
Quercioli Mincer Laura, La tradizione rivisitata nel teatro yiddish di Moni Ovadia, "Rassegna Mensile di Israel", t. 66 (2000), s. 145–154.
Quercioli Mincer L., Letteratura yiddish ed ebraico-polacca, [w:] Storia della letteratura polacca, red. Marinelli, L., Torino, 2004, s. 493–526
Quercioli Mincer Laura, The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy, "Theatralia. Revista de Poética del Teatro", t. 7 (2006), s. 151–160.
Quercioli Mincer L., Literatura jidysz i żydowsko-polska, [w:] Historia literatury polskiej, red. Marinelli, L., Wrocław, 2009, s. 433–61
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2002, 431 ss.
Adnotacje: Rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2004, 431 ss.
Adnotacje: rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania
Ronen Shoshana, Śladami literatury i umarłych pisarzy. Na rozstajnych drogach: polski, hebrajski, jidysz, "Teksty Drugie", 2004, nr 6, s. 41–52.
Roskies David G, Literatura jidysz w Polsce [Yiddish Literature in Poland], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 1(5), s. 1–20.
Ruta M., Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala, Filipowicz-Rudek, M., Konieczna-Twardzikowa, J., et al., [w:] Między oryginałem a przekładem, red. Filipowicz-Rudek, M., red. Konieczna-Twardzikowa, J., et al., t. 6: Przekład jako promocja literatury, Kraków, 2000, s. 11–20
Ruta M., O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 397–404
Ruta Magdalena, Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce, "Słowo Żydowskie", 2000, nr 11, s. 26–29.
Ruta M., In Quest of Identity – Kalman Segal, [w:] Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, s. 307–20
Ruta M., Bilingwisty radość (auto-)przekładu, [w:] Między oryginałem a przekładem. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Filipowicz-Rudek, M., red. Konieczna-Twardzikowa, J., t. 7, Kraków, 2002, s. 189–205