Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Sitarz M., Some Problems of Yiddish-Polish Pareomiology, [w:] The Jews in Poland, red. Paluch, Andrzej K., t. 1, Cracow, 1992, s. 435–9
Słowa kluczowe: jidysz
Sitarz M., Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych, Kraków, 1992, 74 ss.
Słowa kluczowe: jidysz; podręcznik
Sitarz M., Jidysz dla początkujących, Kraków, 1995, 161 ss.
Słowa kluczowe: jidysz; podręcznik
Sitarz M., Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background, Kraków, 2000, 161 ss.
Słowa kluczowe: przysłowia; jidysz
Sitarz M., Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch, 2003, 16 ss.
Adnotacje: dostęp: 2014/05/05
Sitarz Magdalena, Warum die Jiddistik ein wichtiger Bestandteil der polnischen Germanistik sein sollte, "Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen", t. 13 (2005), s. 49–73.
Słowa kluczowe: jidysz; germanistyka
Sitarz Magdalena, Sabbatai Zwi aus literarischer Sicht: משיח־געוויטער (Meshiekh geviter = Messias Gewitter, 1961) von Jekhiel Jeshaye Trunk, "Jüdische Kulturbühne", t. 8 (2006), nr 1, s. 18–19.
Sitarz M., Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 67–84
Słowa kluczowe: jidysz; podręczniki
Sitarz M., Melekh Ravitsh (1893-1976), der Expressionismus in der jiddischen Literatur und der transkulturelle Gedanke, [w:] Transkulturelle Perspektiven – die deutschsprachige Literatur der Moderne in ihren Wechselwirkungen, red. Jaśtal, K., red. Palej, A., Kraków, 2010, s. 137–46
Słowa kluczowe: Melech Rawicz; literatura; jidysz
Steckiewicz Martyna, Echa żydowskiej ulicy. O obecności języka jidysz w kryminale retro [Echoes of the Jewish Street: On the Presence of the Yiddish Language in Contemporary Polish “Retro” Crime Fiction], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 109–124.
Słowa kluczowe: ulica; przestępczość; język; jidysz
Szczerbiński W., Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Radecki, W., Gniezno, 2010, s. 633–40
Tuszewicki Marek, Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach [The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Preserved in Yiddish Memoirs], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 39–55.
Wodziński M., Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 243–62
Słowa kluczowe: jidysz; haskala
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print