| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sefer Jecira czyli Księga Stworzenia, tł., oprac. Doktór, J., tł., oprac. Kos, B., et al., Warszawa, 1995, 207 ss.
Grün A., Riedl G., Mistyka i Eros, tł. Ruta, M., Kraków, 1998, 127 ss.
Sikora Tomasz, Symbolika barw w mistyce żydowskiej. Prolegomena [The Symbolism of Colours in Jewish Mystique], "Studia Judaica", t. 6 (2003), nr 2(12), s. 47–77.