| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szylar Anna, Żydowscy mieszkańcy Ożarowa w XIX wieku. Osadnictwo, liczebność, gmina żydowska [Jewish Inhabitants of Ożarów in the XIX Century. The Colonization, the Number, the Jewish Commune], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 143–166.
Szyndler Artur, Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772). Zarys problematyki [Jewish Settlement in Oświęcim in the 16th-18th Centuries (until 1772)], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 41–56.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Wodziński Marcin, Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland, "Jewish History", t. 21 (2007), nr 3/4, s. 279–303.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: rolnictwo; osadnictwo; wieś