Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Adamczyk-Garbowska M., Dziedzictwo polskiej poezji romantycznej w twórczości Abrahama Suckewera, [w:] Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, red. Fabianowski, A., red. Makaruk, M., Warszawa, 2005, s. 205–17
Domagalska M., Meandrańskie świnezje. Skamander w opinii publicystów „Myśli Narodowej”, [w:] Żydzi w literaturze. Materiały XII konferencji pracowników naukowych i studentów, red. Szawerna-Dyrszka, A., red. Tramer, M., Katowice, 2003, s. 105–21
Domagalska M., Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Molisak, A., red. Kołodziejska, Z., Warszawa, 2011, s. 164–75
Słowa kluczowe: Adam Szyper; poezja; diabeł
Kłańska M., Gottesbilder in der Lyrik Rose Ausländers bis 1945, [w:] „Weil Wörter mir diktieren: Schreib uns“: literaturwissenschaftliches Jahrbuch 1999, red. Braun, H., Köln, 2000, s. 157–79
Kłańska M., „Ausgestorbene Wesen / Engel.“ Zum Motiv des Engels in der Lyrik Rose Ausländers, [w:] Stundenwechsel. Neue Perspektiven zu Alfred Margul, Sperber, Rose Ausländer, Paul Celan, Immanuel Weissglas, red. Corbea-Hoisie, A., red. Gutu, G., et al., Bucarest, 2002, s. 94–109
Słowa kluczowe: Rose Ausländer; poezja; anioł
Lisek Joanna, „Dziadowie moi!” – o postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla [„Dziadowie Moi!” – about Biblical Characters in the Poetry of Maurycy Szymel], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 191–209.
Słowa kluczowe: Biblia; poezja; Maurycy Szymel
Lisek J., „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet, [w:] Oblicza płci. Literatura, red. Karwatowska, M., red. Szpyra-Kozłowska, J., Lublin, 2012, s. 105–16
Słowa kluczowe: gender; jidysz; poezja; kobiety; lew
Lisek Joanna, „З усіх мужчин я – наймужніша” Хана Левіна поетеса феміністка, "Егупець", t. 22 (2013), s. 327–361.
Słowa kluczowe: Chana Levina; poezja; feminizm
Lisek J., „Поміж чоловіків – я своя людина” – гендерні аспекті Хани Левіної, [w:] Lewina C., Лепта, oprac. Bohuslawska, W., Kijów, 2013, s. 96–104
Słowa kluczowe: gender; Chana Lewina; poezja
Lisek J., Gajewska A., Grzeszne wiersze o matce. Pożegnanie z Jidysze Mame?, [w:] Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i prezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. Hryciuk, Renata E., red. Korolczuk, E., Warszawa, 2012, s. 165–86
Słowa kluczowe: poezja; jidysz; matka
Ronen Shoshana, Tefillin: Transgression of a Jewish Religious Ritual Article: Contemporary Hebrew Poetry as a Modern Midrash, "Przegląd Humanistyczny", t. 59 (2015), nr 4, s. 195–207.
Słowa kluczowe: tefilin; judaizm; hebrajski; poezja; midrasz
Ruta M., Yiddish Literature and Communism in postwar Poland: The Poetry of Kalman Segal, Moshe Shklar and Paltiel Tsibulski, [w:] Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, red. Tamar, A.-F., red. Tobi, Y., et al., t. 3: Languages, Literatures, and Arts, Jerusalem, 2007, s. 35–56
Ruta M., „Przez cień i blask”. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957), Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 4, Kraków, 2008, s. 407–22
Ruta Magdalena, „Ziemia mnie boli”. Poezja Hadasy Rubin, "Midrasz", 2012, nr 3, s. 52–60.
Słowa kluczowe: Hadasa Rubin; jidysz; poezja; kobieta
Ruta Magdalena, Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968), "Midrasz", 2013, nr 6, s. 40–46.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print