| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wróbel Mirosław S, The Western Text and its chief witnesses in the Gospel of John, "Roczniki Biblijne", 2009, nr 1, s. 35–45.
Wróbel Mirosław S, Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego, "Roczniki Biblijne", 2010, nr 2, s. 153–163.
Wróbel Mirosław S, The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature, "Roczniki Biblijne", 2010, nr 2, s. 15–26.