Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, 480 ss.
Adnotacje: format 8°
Słowa kluczowe: judaizm; badania
Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Polonsky, A., Lincoln-London, 2001, 349 ss.
Słowa kluczowe: antologia; Polska; literatura
Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, 468 ss.
Słowa kluczowe: Śląsk
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1997-1998, red. Gąsiorowski, S., oprac. Frazik, K., Kraków, 2001 ("Studia Judaica Cracoviensia. Series Bibliographica", t. 2), 165 ss.
Słowa kluczowe: bibliografia; judaika; XX w.
Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Spyra, J., red. Wodziński, M., Český Těšín, 2001, 215 ss.
Słowa kluczowe: Śląsk
Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900, red. Kircherem, H., red. Kleinschmidt, E., et al., Vien-Köln-Weimar, 2002, 336 ss.
Słowa kluczowe: literatura; sztuka; awangarda; muzyka
הימען צור ליבע צום היימלאַנד [Himen cur libe cum hejmland], tł. Sitarz, M., [w:] Ignacego Krasickiego Hymn do miłości ojczyzny, red. Walecki, W., Kraków, 2002, 11 ss.
Słowa kluczowe: Ignacy Kraszewski; hymn
Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, Adamczyk-Garbowska, M., Kubiszyn, M., et al., Lublin, 2003, 152 ss.
Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Zieliński, K., Lublin, 2003, 224 ss.
Biłgoraj, czyli raj... Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Wróblewski, B., Lublin, 2005, 284 ss.
Słowa kluczowe: Biłgoraj; Singerowie
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., t. 5: Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2005, 432 ss.
Słowa kluczowe: Lwów
Per amore della lingua. Incontri con scrittori ebrei, red. Quercioli Mincer, L., Roma, 2005, 175 ss.
Słowa kluczowe: język; pismo
Café Savoy: teatro yiddish in Europa, red. Quercioli Mincer, L., red. Bertolone, P., Roma, 2006 ("Biblioteca teatrale", t. 144), XVIII, ss.
Adnotacje: il.
Słowa kluczowe: teatr; jidysz; Europa
Kazimierz vel Kuzmir – miasteczko różnych snów, oprac. Adamczyk-Garbowska, M., Lublin, 2006, 394 ss.
Słowa kluczowe: Kazimierz Dolny
Omosessualità e Europa. Atti del Convegno internazionale, red. Quercioli Mincer, L., red. Amenta, A., Roma, 2006, 246 ss.
Słowa kluczowe: homoseksualiści; Europa
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print